Poprzedni herb HERBY Następny herby

Radzyń
Podlaski

Prawa miejskie uzyskał w roku 1468, nosząc nazwę Kozirynek. Nazwę obecną uzyskało miasto w XVI wieku, pochodzi ona od nazwy osobowej Radza lub Rada. Herb, przedstawiający w polu czerwonym białego kroczącego niedźwiedzia, pochodzi z XIX wieku, uprzednio w pieczęci miejskiej widniała skacząca koza.

UM w Radzyniu Podlaskim